PRZYSTAWKA DO KRÓTKICH ELEMENTÓW

Do obróbki krótkich elementów, z przodu prawego pionowego wrzeciona
zamontowano jedno urządzenie do podawania tychże elementów, które wyposażono w
dodatkowe koło posuwu.

 

Odkręcając rękojeść blokady i pociągając uchwyt w górę, można przemieścić urządzenie podawania krótkich elementów tak, by odsłoniło prawe wrzeciono w celu usprawnienia procesu montażu i ustawiania narzędzi.