Wskaźnik położenia

 

Różne rodzaje: 1 obrót = 1 mm

1 obrót = 2 mm lub

1 obrót = 4 mm.

Wartość rośnie przy obrocie w lewo lub prawo.

Na oś 20 mm.